HORSKÝ s.r.o : Akreditovaná stavební laboratoř navigace úvod časté dotazy vývoj diagnostika portfolio o nás zkoušky email
akreditace

akreditovaná laboratoř

Naše laboratoř byla akreditována pod čislem 1207 Českým institutem pro akreditaci a při re-akreditaci v roce 2002 získala společnost včetně akreditace osvědčení, dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Toto osvědčení naši akreditovanou laboratoř zavazuje k plnění následujícího dodržování pravidel systému jakosti v souladu s normou ČSN:

  • udržování kvalitní odbornosti pracovníků provádějící zkoušky (zajištěno pravidelným vzděláváním a proškolováním)
  • všechny přístroje používané laboratoří jsou pravidelně kalibrovány či ověřovány u akreditovaných laboratoří v souladu s příručkou jakosti
  • příjem, uložení a průchod vzorku laboratoří odpovídá systému jakosti laboratoře
  • akreditované zkoušky probíhají podle daných evropských norem (viz příloha osvědčení)
  • laboratoř má stanovena preventivní opatření s cílem zamezit neshodě v oblasti odborné i systémové
  • zjišťováním zpětné vazby od zákazníků se snaží laboratoř udržovat a stále zlepšovat kvalitu prováděných zkoušek
  • našimi službami se snažíme vyjít vstříc zákazníkovi

Naše laboratoř prochází pravidelnými dozorovými návštěvami ze strany ČIA.

vyplývající oprávnění z akreditace

Akreditační osvědčení je nutným předpokladem k přijímání zakázek od Ministerstva dopravy. Naše akreditovaná laboratoř je uvedena na seznamu laboratoří, ktere jsou oprávněné pracovat na stavbách zadávanych Ministestvem dopravy.


úvod | akreditace č.1207 | zkoušky | vývoj | diagnostika | časté dotazy | portfolio | o nás |
copyright 2004-2007 Horský s.r.o.| contact webmaster | last updated 26/05/2007