navigace navigace úvod èasté dotazy vývoj akreditace diagnostika portfolio o nás email
zkousky
akreditované zkoušky - kamenivo top
 • stanovení zrnitosti - sítový rozbor
 • stanovení podílu zrn o tvarovém indexu 3 a větším
 • stanovení vlhkosti, nasákavosti kameniva a objemové hmotnosti
 • stanovení sypné hmotnosti
neakreditované zkoušky - kamenivo top
 • stanovení sypné hmotnosti
 • stanovení odolnosti kameniva proti zmrazování a rozmrazování
 • stanovení trvanlivosti a odolnosti proti mrazu
akreditované zkoušky - beton top
 • stanovení objemové hmotnosti čerstvého i ztvrdlého betonu
 • stanovení obsahu vzduchu
 • stanovení konzistence čerstvého betonu- zkouška sednutím
 • stanovení konzistence čerstvého betonu- zkouška rozlitím
 • stanovení pevnosti v tlaku
 • stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem
 • stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou
 • stanovení tvrdosti použitím odrazového tvrdoměru
 • stanovení odolnosti povrchu, případně i s nátěrem proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
 • stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev
 • stanovení mrazuvzdornosti betonu
 • stanovení statického modulu pružnosti
 • Stanovení charakteristiky vzduchových pórů (spacing factor)
neakreditované zkoušky - beton top
 • zkoušky cementu
 • průkazní zkoušky betonu a plastbetonu
 • zkoušky betonu a sanačních hmot
 • další zkoušky betonu a jeho složek:
 • stanovení plastifikační křivky
 • zkoušky přísad
 • stanovení hydratační křivky (kalorimetricky)
 • stanovení obsahu chloridu
 • stanovení pH ve vodném výluhu
 • chemický rozbor
 • diferenční termická analýza
 • Stanovení dynamického modulu pružnosti metodou UZV
akreditované zkoušky - diagnostika top
 • zkoušení betonu v konstrukcích - vývrty
 • stanovení tvrdosti použitím odrazového tvrdoměru
 • měření nepropustnosti vrstev
 • stanovení přilnavosti izolačních pásů k podkladu
neakreditované zkoušky - diagnostika top
 • měření odporu ložisek
 • nedestruktivní měření ultrazvukem
 • měření uložení a průměru výztuže profometrem
 • měření tloušťky nátěru
 • stanovení vlhkosti
 • kolorimetrické stanovení přítomnosti křemičitých gelů v betonu (ASR)
 • kolorimetrické stanovení síranové a ettringitové koroze betonu
akreditované zkoušky injektážní malty  top
 • stanovení tekutosti
 • stanovení změny objemu a odloučení vody
 • stanovení pevnosti v tlaku
 • stanovení objemové hmotnosti
akreditované zkoušky malty  top
 • stanovení pevnosti v tlaku
neakreditované zkoušky malty  top
 • stanovení pevnosti v tahu ohybem
 • stanovení zpracovatelnosti malty
 • stanovení vázaného smrštění malty
akreditované zkoušky zemin a sypanin  top
 • kontrola zhutnění – statická zatěžovací deska
neakreditované zkoušky zemin a sypanin  top
 • kontrola zhutnění – LDD – lehká dynamická deska
 • kontrola zhutnění – stanovení objemové hmotnosti – Denzitometrem
 • stanovení Proctorovy křivky
 • stanovení maximální a minimální ulehlosti zemin

úvod | akreditace č.1207 | zkoušky | vývoj | diagnostika | časté dotazy | portfolio | o nás |
copyright 2004-2007 Horský s.r.o.| contact webmaster | last updated 06/07/2010